John Christian Fløvig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Christian Fløvig

Olav M. Linaker, John Christian Fløvig
22.04.2004
Etter HVPU-reformen i 1991 skulle mennesker med psykisk utviklingshemning få alminnelige og spesielle tjenester via det ordinære hjelpeapparatet. Mange fagfolk var bekymret for at de ikke ville få...