John Brodersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

John Brodersen (f. 1963) er ph.d., spesiallege i allmennmedisin og professor ved Københavns Universitet og i Region Sjælland. Han er medlem av den vitenskapelige komité Preventing Overdiagnosis, assosiert medlem NFAs referansegruppe mot overdiagnostikk og medforfatter av policydokumentet om overdiagnostikk.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av John Brodersen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media