John Aage Wilson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av John Aage Wilson

Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffner syndrome is a rare childhood-onset epileptic encephalopathy. The condition should be suspected if a child with normal development shows a fairly abrupt loss of established language...
Mia Tuft, Marte Årva, Marit Bjørnvold, John Aage Wilson, Karl O. Nakken
01.12.2015
Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter...