Johannes Lagethon Bjørnstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Lagethon Bjørnstad

Geir Christian Enli Mordal, Karen Roksund Hov, Johannes Lagethon Bjørnstad, Nina Knutrud Meidell
17.04.2012
En mann ble innlagt som øyeblikkelig hjelp med diagnosene synkope og hypotensjon. Ved ankomst i akuttmottaket ble han vurdert som indremedisinsk pasient. Det viste seg imidlertid at diagnosen var en...