Johannes Kyvik

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Kyvik

Gunnar Mouland, Johannes Kyvik
01.11.2007
Fastlegene utreder, avklarer og ferdigbehandler over 90 % av sine pasienter. De som krever spesialundersøkelse eller -behandling, blir henvist til annenlinjetjenesten, enten ved innleggelse i sykehus...
Johannes Kyvik
15.01.2009
Retterstøl, N Ilner, SO. Mestring av livsvansker Om kriser og psykisk helse.178 s. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2008. Pris NOK 295 ISBN 978-82-05-38095-0 Det var med vemod jeg leste denne boken – den...
Johannes Kyvik
17.06.2010
Snoek, JE. Møtet med «den andre» Om psykisk helsearbeid i kommunen. 208 s, ill. Oslo: Akribe, 2010. Pris NOK 249 ISBN 978-82-7950-130-5 I om lag 40 år har psykiatrien vært underlagt en «sentrifugal»...