Johannes Kolnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Kolnes

Pål Krøger, Arne Nysted, Johannes Kolnes, Jon Arne Søreide
06.01.2005
Thyreoideakirurgi utføres ved flere sykehus i Norge. Det er diskutert om dette er en optimal organisering ( 1 ). En rapport basert på nasjonale registerdata gir et visst innblikk i omfanget av...
Johannes Kolnes
25.06.2013
Erlend Hems lederartikkel om pasientbegrepet i Tidsskriftet nr. 8/2013 ( 1 ) er viktig fordi han implisitt drøfter pasientens rolle og dermed maktbalansen i lege-pasient-forholdet.  Det er imidlertid...