Johannes Høie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johannes Høie

Johannes Høie
08.01.2004
Trygderettigheter knyttet til boform og mangel på innsatsstyrt finansiering av legevirksomhet i sykehjem gjør at kommunene belastes med utgifter som naturlig er statens. Dagens finansieringsordning...
Johannes Høie
21.04.2005
Sykehjemmene, med sine ca. 35 000 plasser, er den klart største institusjonsformen i norsk helsevesen, men det er ingen klare retningslinjer for hvordan vi best skal bruke denne ressursen...