Johanne Aarseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johanne Aarseth

Pål Gulbrandsen, Johanne Aarseth, Eli Aaby, Alice Valdal
02.12.2004
I den offentlige utredningen Kvinners helse i Norge ble det i avsnittet om reproduktiv helse påpekt en utfordring med den moderne svangerskaps- og fødselsomsorg, nemlig at kvinner kan føle seg...