Jóhann Á. Sigurdsson

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jóhann Á. Sigurdsson

Geir W. Jacobsen, Erlend Hem, Jóhann Á. Sigurdsson
08.04.2011
In the summer of 1847, the 29-year old Danish doctor Peter Anton Schleisner (1818 – 1900) ( 1 ) (fig 1) sailed to the Westman Islands off the south coast of Iceland. He had received detailed...
Geir W. Jacobsen, Erlend Hem, Jóhann Á. Sigurdsson
08.04.2011
Sommeren 1847 seilte den 29 år gamle danske legen Peter Anton Schleisner (1818 – 1900) ( 1 ) (fig 1) til Vestmannaeyjar på sørkysten av Island. Han hadde fått en detaljert instruks fra de danske...