Johan Torgersen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Torgersen

Johan Torgersen
29.05.2012
Langsiktighet i arbeidsforhold er viktig for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Den eneste fremtidsrettede løsningen er at leger i spesialisering gis fast ansettelse. Det vil helsetjenesten tjene på...
Johan Torgersen
12.06.2012
Negative virkemidler er i altfor lang tid blitt brukt i spesialiseringen av leger. Midlertidig ansettelse av leger i spesialisering har vært brukt som et slikt virkemiddel i et forsøk på å forhindre...
Johan Torgersen
29.10.2013
I norske sykehus har bare halvparten av legene fast jobb. Arbeidsgiverne forsøker å unngå stillingsvernet, og ofrer både kvalitet og pasientsikkerhet. Johan Torgersen, leder av Yngre legers forening...
Johan Torgersen
07.05.2013
Foretaksreformen, innsatsstyrt finansiering, kortere liggetid og økt privatisering reduserer kvaliteten på spesialiseringen Foretaksreformen fra 2002 ga ikke bare et nytt rammeverk for helsevesenet,...
Johan Torgersen
28.10.2014
Legeforeningen og Helsedirektoratet har siden høsten 2012 jobbet systematisk med spesialitetsstruktur. Legeforeningens prosjekt passerte nylig en viktig milepæl da foreningen avga endelig høringssvar...
Johan Torgersen
14.10.2014
Da jeg begynte på medisinstudiet var ikke akkurat planen å begynne i den jobben jeg har nå. Som anestesiolog brenner jeg for faget og trives kjempegodt med den nære pasientkontakten og det kliniske...