Johan Storm Munch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Storm Munch

Aksel Ongre, Jan Sommerfelt Pettersen, Johan Storm Munch
30.06.2002
Dampkorvetten «Nordstjernen»s fjerde tokt (10.9. 1869 – 20.6. 1870) var et representasjonstokt til Suezkanalens åpning 17. november 1869 og et øvelsestokt til Sør-Amerika for å vise flagget av hensyn...