Johan Robert Helle

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Robert Helle

Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Tove Skodje, Kåre Berg
30.08.2000
Huntingtons sykdom er en sjelden, arvelig nevrodegenerativ lidelse med autosomalt dominant arvegang. De vanligste symptomer og tegn kan inndeles i tre hovedgrupper: – Bevegelsesforstyrrelser,...
Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Tove Skodje, Avdeling for medisinsk genetikk, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Den autosomalt dominante arvegangen ved Huntingtons sykdom innebærer at hvert av en genbærers barn har en risiko på 50 % for å arve sykdomsanlegget, uavhengig av kjønn. Genbærerens barnebarn har...
Johan Robert Helle, Geir Julius Braathen, Jan Christian Pedersen, Bodil Stokke, Kåre Berg
30.08.2000
Friske risikopersoner som vurderer presymptomatisk testing kan henvende seg, eventuelt henvises til Avdeling for medisinsk genetikk, Ullevål sykehus. Kontakt kan også formidles gjennom de tre andre...