Johan Nygaard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Nygaard

Johan Nygaard
12.11.2013
Marit Halvorsen har en velskrevet og oversiktlig fremstilling i Tidsskriftet nr. 17/2013 ( 1 ). Jeg minner om Sylvia Brustads tordentale i Stortinget hvor hun beskyldte legene for «svik mot...
Johan Nygaard
05.03.2013
Magnussen ber i sitt første spørsmål til redaktøren om belegg for at den mål- og resultatstyring som Stortinget har opphøyet til overordnet styringsfilosofi i staten, tilsier at «bunnlinjen er...
Johan Nygaard
29.10.2013
Ordene fra Charlotte Haug om helsepolitikk i nr. 16/2013 ( 1 ) var kloke. Følgende utsagn avslutningsvis bør imidlertid problematiseres: «Den klart største utfordringen i helsepolitikken er å få...
Johan Nygaard
07.05.2013
Forvaltningen av fellesskapets sosiale ansvar og verdier må avsverge den konkurranseorienterte mål- og resultatstyringsideologien og heller la seg inspirere av Demings systemorienterte...
Johan Nygaard
11.02.2014
Veggeland, Noralv Reformer i norsk helsevesen Veier videre. 272 s, tab, ill. Trondheim: Akademika forlag, 2013. Pris NOK 345 ISBN 978-82-321-0291-4 Her leverer professor Noralv Veggeland (red.) og et...
Johan Nygaard
08.09.2015
I Gjessings kommentar til angjeldende stortingsmelding om primærhelsetjenesten ( 1 ) savner jeg en påpeking av hvordan den konkurranseorienterte, industrielle målstyringsideologien står i veien for å...
Johan Nygaard
30.06.2015
Askvik, Lise Helsesviket Brev fra helsevesenet. 221 s. Oslo: Aschehoug, 2015. Pris NOK 299 ISBN 978-82-03-29530-0 Journalist og programleder Lise Askviks profilerte helsepolitiske engasjement...