Johan A. Mæland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan A. Mæland

Jan Egil Afset, Johan A. Mæland
10.08.2001
Campylobacter er en av de vanligste årsakene til infeksiøs enteritt. Insidensen av bakteriologisk verifisert campylobacteriose har vært økende i Norge de siste årene (1), her illustrert med materiale...
Catrine Ahlén, Johan A. Mæland
22.09.2005
I kjølvannet av legionellaepidemien i Østfold i mai/juni 2005 er det i Tidsskriftet nr. 13 – 14/2005 flere interessante artikler om legionella, herunder både en originalartikkel om smitteoppsporing...