Johan Giertsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Giertsen

Johan Giertsen
17.12.2009
Selv om det er opprettet et nasjonalt utvalg for gransking av uredelighet, er det institusjonene som har hovedansvaret for å behandle uredelighetssaker. Omfanget av slike saker er ukjent I...