Johan G. Brun

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan G. Brun

Johan G. Brun
13.05.2014
Gran, Jan Tore Innføring i klinisk revmatologi 2. utg. 288 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2013. Pris NOK 495 ISBN 978-82-05-45704-1 Tittelen – Innføring i klinisk revmatologi – er etter min...