Johan Bodegard

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Johan Bodegard

Gunnar Erikssen, Johan Bodegard, Jan Erikssen
05.02.2004
Arbeids-EKG er en test der en person utsettes for økende fysisk belastning under EKG-overvåking. Vi har valgt å bruke denne metodebetegnelsen, selv om navnet misvisende antyder at det kun er EKG-...
Geeta Gulati, Johan Bodegard
04.05.2005
Hjerteauskultasjon er en gammel kunst, som er kommet noe i skyggen av moderne diagnostiske hjelpemidler. Mange synes å mene at auskultasjon hos tilsynelatende friske voksne ikke er annet enn...