Joel C. Glover

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Joel C. Glover (f. 1956) er professor/leder ved Avdeling for fysiologi ved Universitetet i Oslo/Nasjonalt senter for stamcelleforskning, Oslo universitetssykehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Joel C. Glover
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media