Joar Røkke Fystro

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Joar Røkke Fystro

Joar Røkke Fystro
14.04.2021
Should past mistakes play a role in how medical assistance is prioritised? If so, the debate on the prioritisation of health resources will take on a whole new dimension. If Oslo receives more...
Joar Røkke Fystro
14.04.2021
Skal fortidens feil spille en rolle i prioriteringen av helsehjelp? Det gir i så fall debatten om prioritering av helseressurser en helt ny dimensjon. Får Oslo flere vaksiner på...
Joar Røkke Fystro
05.06.2020
Who owns the information about potential illness – the person who takes the test or all those to whom this information applies? If a genetic test has produced information about a treatable...
Joar Røkke Fystro
25.05.2020
Hvem eier informasjonen om potensiell sykdom – den som tester seg, eller alle dem som informasjonen angår? Det er ikke lov å informere slektninger mot pasientens vilje dersom en...