Jim Aage Nøttestad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jim Aage Nøttestad

Jim Aage Nøttestad, Egil Bjarnar, Per I. Lundmo, Marita Sandvik
23.02.2006
Hormonbehandling av seksualforbrytere har vært lite brukt i Norge, men behandling tilbys nå i Trondheim fengsel. Behandlingstilbudet er muliggjort ved midler fra Sosial- og helsedirektoratet. Hittil...
Erik Søndenaa, Olav Linaker, Tale Gjertine Bjørgen, Jim Aage Nøttestad
12.08.2010
Psykisk utviklingshemning innebærer mangelfull læringsevne samt manglende evne til å nyttiggjøre seg kunnskaper på en adekvat måte. Ofte innebærer diagnosen omfattende og langsiktige støttetiltak i...