Jens Petter Gitlesen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Email: : jpg@nfunorge.org

Jens Petter Gitlesen (f. 1959) er forbundsleder, Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU).

Oppgitte interessekonflikter: Som forbundsleder i Norsk Forbund for Utviklingshemmede arbeider jeg kontinuerlig for å sikre likeverd, likestilling og mot diskriminering av mennesker med utviklingshemning.

Artikler av Jens Petter Gitlesen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media