Jens Pahnke

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

E-post: jens.pahnke@medisin.uio.no

Jens Pahnke er dr.med. og dr.rer.nat., europeisk spesialist i nevropatologi (Euro-CNS), professor I ved Universitetet i Oslo og overlege i bistilling ved Oslo universitetssykehus. Han er fagleder for Seksjon for nevropatologi og leder for en translasjonell lab i nevrodegenerasjonsforskning og nevropatologi ved Universitetet i Oslo / Oslo universitetssykehus.

Artikler av Jens Pahnke
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media