Jens-Gustav Iversen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens-Gustav Iversen

Jens-Gustav Iversen
21.10.2004
Jeg har med stor interesse lest artikkelen av Arne Svilaas og medarbeidere i Tidsskriftet nr. 13/2004 om statinbehandling for å forebygge hjerte- og karsykdom ( 1 ) og tilhørende referanser ( 2 , 3...
Jens-Gustav Iversen
16.12.2004
Arne Svilaas og medarbeidere har i Tidsskriftet nr. 20/2004 kommentert mine refleksjoner omkring såkalt forebyggende statinbehandling av friske personer som etter bestemte kriterier har økt risiko...