Jens G. Hetland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens G. Hetland

Jens G. Hetland
31.05.2007
Livsforlengende behandling var tema for flere artikler i Tidsskriftet nr. 7/2007 ( 1 , 2 ). I en av dem, basert på en analyse av to kasuistikker, heter det: «Overleger på barneavdelingene ved...
Jens G. Hetland
08.01.2004
Corneamodellering med laser er ikke nødvendigvis kosmetisk kirurgi, og de offentlige sykhusavdelingene må opparbeide seg spisskompetanse på dette området. Offentlige sykehus bør kunne ta honorar...
Jens G. Hetland
10.01.2012
High-pressure glaucoma and normal-pressure glaucoma probably have the same pathogenesis. The retinal fibres are compressed during systole, at the same time as the lamina cribrosa with nerve fibres...
Jens G. Hetland
10.01.2012
Høytrykksglaukom og normaltrykksglaukom har antakelig samme patogenese. Retinafibrene blir presset sammen under systolen, samtidig som lamina cribrosa med nervefibre blir forskjøvet bakover. Denne...