Jenny Victoria Tran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jenny Victoria Tran

Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
03.05.2021
Poisoning by a substance of abuse is dangerous in itself as well as a marker for risky substance use behaviour. Cohort studies in Oslo found that mortality was 5–10 times higher than expected 5–20...
Jenny Victoria Tran, Mette Brekke, Odd Martin Vallersnes
29.04.2021
Rusrelatert forgiftning er farlig i seg selv og er en markør for risikabel rusatferd. I kohortstudier fra Oslo er det funnet en 5–10 ganger høyere dødelighet enn forventet 5–20 år etter rusrelatert...