Jenny Victoria Tran

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Medisinsk fakultet

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med idé, studiedesign, datainnsamling, dataanalyse, utforming av manus og godkjenning av innsendte manusversjon.

Jenny Victoria Tran er medisinstudent.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jenny Victoria Tran
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media