Jelena Zugic Soares

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jelena Zugic Soares

Arnhild Østerås Bøgseth, Jelena Zugic Soares, Ragnhild Undseth, Jørgen Valeur
29.11.2018
The thalamus is normally supplied with blood on both sides by small branches leading from the ipsilateral posterior communicating artery, as well as P1 and P2 segments of the posterior cerebral...
Arnhild Østerås Bøgseth, Jelena Zugic Soares, Ragnhild Undseth, Jørgen Valeur
15.11.2018
Thalamus forsynes vanligvis på begge sider av små grener avgående fra ipsilaterale a. communicans posterior, samt P1- og P2-segmenter av a. cerebri posterior. Den vanligste årsaken til skade i...