Jeanne Mette Goderstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jeanne Mette Goderstad

Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
17.12.2009
Tom Tanbo kommenterer at det er situasjoner der nasjonal veileder i generell gynekologi anbefaler laparotomi ved behandling av kvinner med ektopisk graviditet. Det gjelder hemodynamisk ustabile...
Jeanne Mette Goderstad, Marit Lieng, Bjørn Busund
13.08.2009
Det er et grunnleggende prinsipp i Norge at alle skal ha tilgang til gode og likeverdige helsetjenester ( 1 ). Laparoskopisk kirurgi og vaginal hysterektomi gir mindre postoperative smerter, lavere...