Jeanette H. Magnus

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jeanette H. Magnus

Anne Tollan, Jeanette H. Magnus
20.02.2018
Misogyny is rife in medicine, but we don’t discuss it. It is time to call a halt to this. Sexual harassment is prohibited. According to Section 13 of the Equality and Anti-Discrimination Act,...
Anne Tollan, Jeanette H. Magnus
19.02.2018
Kvinnehat er utbredt i medisinen, men vi snakker ikke om det. Det må det bli slutt på. Seksuell trakassering er forbudt. Ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 13 er det definert som «...
Jeanette H. Magnus
08.01.2018
Henrik W. Bendix, Annemette Digmann, Per Jørgensen et al. Ledelse i sundhedsvæsenet På hospitaler, i kommuner og i praksis. 452 s, tab, ill. København: Gyldendal Public, 2017. Pris DKK 400 ISBN 978-...