Jeanette Cooper

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Allmennmedisinsk forskningsenhet

Avdeling for allmennmedisin

Institutt for helse og samfunn, Helsam

Universitetet i Oslo

Hun har bidratt med litteratursøk, analyse og fortolkning av dataene, hadde primæransvaret for å utforme førsteutkastet under veiledning av Jørund Straand og har godkjent innsendte manusversjon.

Jeanette Cooper (f. 1988) er lege.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jeanette Cooper
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media