Jeanette Aimee Koht

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Nevrologisk avdeling

Oslo universitetssykehus

Jeanette Aimee Koht er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jeanette Aimee Koht
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media