Javaid Nauman

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Javaid Nauman

Javaid Nauman
12.06.2012
Resting heart rate can predict cardiovascular morbidity and mortality. Measurements are easy to obtain, and monitoring heart rate can help in cardiovascular disease prevention and management. The...
Javaid Nauman
12.06.2012
Hvilepulsen kan forutsi kardiovaskulær sykelighet og dødelighet. Målingene er enkle å gjøre, og overvåking av pulsen kan være en hjelp i forebyggingen og behandlingen av hjerte- og karsykdom...