Jasmina Majkic Tajsic

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jasmina Majkic Tajsic (f. 1962) er spesialist i barnesykdommer, med spesialkompetanse i barnenevrologi og habilitering, avdelingsoverlege og styremedlem i Norsk barnenevrologisk forening. Hun har bidratt med idé, utforming/design, utarbeiding/revisjon av selve manuset og har godkjent innsendte manusversjon.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Barnehabiliteringen

Barne- og ungdomsklinikken

Universitetssykehuset Nord-Norge

Artikler av Jasmina Majkic Tajsic
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media