Jarle B. Johansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarle B. Johansen

Jarle B. Johansen
14.08.2003
I Tidsskriftet nr. 11/2003 tar president Hans Kristian Bakke opp spørsmålet om turnustjeneste i psykiatri ( 1 ). Psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold hadde gleden av å ha turnusleger fra 2000...