Jarl Moland

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jarl Moland

Ellinor Pay Heitmann, Olaf Alexandersen, Jarl Moland
30.09.2002
Ved vårt sykehus har rutinen gjennom drøyt 17 år vært å mediastinoskopere de aller fleste pasienter med sannsynlig operabel lungetumor, uavhengig av CT-vurdert mediastinal lymfeknutestatus. Unntak er...
Maria Carlsson, Jarl Moland, Rolf Salvesen
04.05.2005
Hvert år rammes mer enn 10 000 personer i Norge av hjerneinfarkt ( 1 ). Aterosklerose i a. carotis antas å være årsaken i minst 20 % av tilfellene ( 2 ). Mekanismen er sannsynligvis oftest embolier...