Jarl A. Kahn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Jarl Arne Kahn (f. 1943) er dr.med., spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Forfatteren har arbeidet med assistert befruktning i 30 år, og ledet teamet i Trondheim som førte til det første barnet født etter in vitro-fertilisering i Norge. Han er medisinsk ansvarlig for Fertilitetsklinikken Sør.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Fertilitetsklinikken Sør

Sykehuset Telemark

Porsgrunn

Artikler av Jarl A. Kahn
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media