Jardar Oma

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jardar Oma

Jardar Oma
18.03.2004
De siste 10 – 15 år har det skjedd en stor utvikling av operasjonsmetodene ved hysterektomi hos kvinner med benign sykdom uten descens. I 1988 – 90 ble det i Norge nærmest bare brukt laparotomi ( 1...
Jardar Oma
18.03.2004
Hysterektomi er en hyppig utført operasjon i den vestlige verden, oftest utført på benign indikasjon hos pasienter uten genital descens. Lenge var operasjonsmetoder med laparotomi nærmest enerådende...
Jardar Oma, Knut Urdal
06.02.2003
Gynekologisk laparoskopi har en lang historie i Norge. I 1970-årene begynte man med diagnostisk laparoskopi og laparoskopisk sterilisering av kvinner. Lenge var dette hele det laparoskopiske...