Jardar Oma

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jardar Oma

Jardar Oma
18.03.2004
Hysterektomi er en hyppig utført operasjon i den vestlige verden, oftest utført på benign indikasjon hos pasienter uten genital descens. Lenge var operasjonsmetoder med laparotomi nærmest enerådende...
Jardar Oma
18.03.2004
De siste 10 – 15 år har det skjedd en stor utvikling av operasjonsmetodene ved hysterektomi hos kvinner med benign sykdom uten descens. I 1988 – 90 ble det i Norge nærmest bare brukt laparotomi ( 1...
Jardar Oma, Knut Urdal
06.02.2003
Gynekologisk laparoskopi har en lang historie i Norge. I 1970-årene begynte man med diagnostisk laparoskopi og laparoskopisk sterilisering av kvinner. Lenge var dette hele det laparoskopiske...