Janne Kærn

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Janne Kærn

Claes Tropé, Janne Kærn, Gunnar Sæter, Martin Gore
06.11.2003
Hvert år dør om lag 300 norske kvinner av ovarialkarsinom. Kjemoterapi står sentralt i behandlingen, og flere typer cytostatika har vist seg effektive. Kombinasjonen paklitaxel-karboplatin har i...
Torbjørn Paulsen, Kristina Kjærheim, Janne Kærn, Jarle Norstein, Mathias Onsrud
30.09.2001
I 1997 ble det diagnostisert 478 nye tilfeller av eggstokkreft i Norge. Den aldersstandardiserte insidensraten har vist en svak stigning fra 11,9 per 100 000 i 1957 til 13,2 per 100 000 i 1997 (1),...
Claes G. Tropé, Vera Abeler, Mark Baekelandt, Janne Kærn
20.01.2000
Globalt sett er ovarialcancer den 6. hyppigste kreftformen blant kvinner, og står for 4,3 % av alle krefttilfeller hos kvinnelige pasienter (1). De høyeste insidensratene er rapportert i Nord-Europa...
Claes G. Tropé, Mark Baekelandt, Tone Bjørge, Vera Abeler, Janne Kærn
30.09.2000
I 1929 beskrev Taylor (1) og i 1932 Taylor & Alsop (2) en egen gruppe epiteliale ovarialsvulster som hadde histopatologiske egenskaper og en biologisk virkning som var en mellomting mellom de...