Janna Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Janna Berg er spesialist i lungesykdommer og overlege ved Lungemedisinsk seksjon, Sykehuset i Vestfold. Hun er styremedlem i Norsk lungekreftgruppe.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Janna Berg
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media