Janna Berg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Janna Berg

Odd Terje Brustugun, Sveinung Sørhaug, Bjørn Henning Grønberg, Marianne Aanerud, Mohammed Modar Zayd Al-Zubayidy, Lars Fjellbirkeland, Åslaug Helland, Janna Berg, Brynjar Andreassen, Erna Elise Paulsen, Per Magnus Haram, Haseem Ashraf, Sissel Gyrid Freim Wahl
26.03.2020
Nye og effektive behandlingsformer gjør at flere lever lenger med lungekreft. Det gir pasientene håp, men fører til kapasitetsutfordringer i sykehusene. Lungekreft har tradisjonelt vært...
Liv Bygdnes, Odd Kildahl-Andersen, Janna Berg, Jartrud Skjerdal, Dag Jacobsen
15.12.2005
Bly er et giftig tungmetall som har både akutte og kroniske effekter på helse og miljø. Blyproduksjonen har økt i takt med industriutviklingen, men utslippene er sterkt redusert siden 1980-årene...