Janicke Syltern

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Janicke Syltern

Janicke Syltern
19.04.2021
Trond Markestad Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis 135 s, tab. Oslo: Fagbokforlaget, 2019. Pris NOK 289 ISBN 978-82-450-2160-8 Hvordan håndtere spennet mellom samfunnets...