Jana Midelfart Hoff*

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jana Midelfart Hoff*

Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
16.08.2019
Multiple sclerosis can give rise to signs and symptoms from the entire nervous system, including visual impairments. Visual impairments often go unreported because they are not obvious to patients,...
Jana Midelfart Hoff, Mauran Dhayalan, Anna Midelfart, Ane Roushan Tharaldsen, Lars Bø
02.08.2019
Multippel sklerose kan gi symptomer og tegn fra hele nervesystemet, inkludert synsforstyrrelser. Ofte forblir slike synsforstyrrelser underkjent fordi de ikke er åpenbare for pasienten og legen må...
Jana Midelfart Hoff, Mari Furnes, Wenche Telstad, Anna Midelfart
13.12.2007
En 31 år gammel kvinne fikk i januar 2006 akutt innsettende synsforstyrrelse på høyre øye. Hun hadde vært frisk og brukte ingen medisiner. Hun var nærsynt – brillekorreksjon –6,0 D. Jobben hennes...
Jana Midelfart Hoff, Helge L. Waldum
23.10.2003
Hvem skal lede sykehusene? Dette har vært debattert hyppig, spesielt etter Stortingets vedtak om enhetlig ledelse på alle nivåer i helsetjenesten. Hvilke egenskaper må en leder ha, og hvilken...
Jana Midelfart Hoff*, Finn Johan Halvorsen, Inger Asmussen, Jostein Kråkenes
20.03.2003
Dyspné hos pasienter har ofte sammenheng med langtkommen hjertesvikt og alvorlig lungesykdom. Hos disse pasientene bør man imidlertid vurdere andre årsaker til deres dyspné, særlig hvis den er...