Jan Terje Kvaløy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Jan Terje Kvaløy er professor i statistikk ved Institutt for matematikk og fysikk, Universitetet i Stavanger, og seniorrådgiver i medisinsk statistikk ved Stavanger universitetssjukehus.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Jan Terje Kvaløy
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media