Jan Terje Kvaløy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Terje Kvaløy

Jan Terje Kvaløy, Jo Røislien
07.05.2021
Ting tar tid. Det tar tid fra en pasient får behandling til hen blir frisk, og det tar tid fra noen får en dødelig sykdom til hen dør. Noen tider ønsker man skal være korte, andre lange. Men...
Jo Røislien, Jan Terje Kvaløy
23.04.2021
Årsak, virkning. Det er få ting mennesker er mer opptatt av enn det. At noe fører til at noe annet skjer. For forfattere er det konstruksjonen av årsakskjeder det hele handler om. Tilfeldigheter er...
Jo Røislien, Jan Terje Kvaløy
07.04.2021
Statistikk handler om å oppsummere store tallmengder med noen få, velvalgte tall. Men gjøres slik oppsummering ukritisk, uten å ta høyde for eventuelle underliggende grupperinger eller strukturer i...
Ingvil Mjaaland, Ron M.P. Segers †, Kjell Ivar Dybvik, Ottar Bjerkeset, Jan Terje Kvaløy, Reino Heikkilä
25.02.2010
Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner i Norge. I 2007 ble det registrert 2 761 nye tilfeller, og insidensen har i flere tiår vært økende. Tidlig diagnose og bedre behandling har vært...