Jan Sigurd Røtnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Sigurd Røtnes

Jan Sigurd Røtnes, Margunn Aanestad, Bjørn Edwin, Nils-Einar Kløw, Trond Buanes
10.06.2000
Ullevål sykehus har som regionsykehus i Helseregion Øst vært en pådriver i etableringen av et regionalt helsenett. I arbeidet med strategiplanen ble det lagt stor vekt på å kunne overføre bevegelige...
Erik Fosse, Ole Jakob Elle, Eigil Samset, Margunn Johansen, Jan Sigurd Røtnes, Tor Inge Tønnessen, Bjørn Edwin
20.01.2000
I løpet av de siste tiår er stadig mer avansert teknologi blitt tatt i bruk i behandlingen. Den raske utviklingen av datateknologi og avansert bildeteknikk har gjort at sykdommer som tidligere krevde...