Jan Rollheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Rollheim

Jan Rollheim
14.08.2008
Rammeavtalen mellom Praktiserende spesialisters landsforening og de regionale helseforetakene er ment som et verktøy for å kvalitetssikre privat drift av spesialistlegepraksis med offentlig...