Jan Robert Grøndahl

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Robert Grøndahl

Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Approximately 900 000 patients are admitted to somatic hospital wards in Norway each year ( 1 ), and approximately three-quarters of them are admitted to an internal medicine unit ( 2 ). The 98 beds...
Jan Robert Grøndahl, Øystein Fossdal, Torgeir Hauge-Iversen, Einar Husebye, Elin Olaug Rosvold, Trygve Kongshavn
08.05.2018
Årlig innlegges ca. 900 000 pasienter i somatiske sengeposter på sykehus her i landet ( 1 ), og omtrent tre firedeler av disse legges inn i en indremedisinsk enhet ( 2 ). De 98 sengene ved Medisinsk...