Jan Petter Leirvåg

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Petter Leirvåg

Geir Ole Laberg, Jan Petter Leirvåg, Joost Leeuwenberg, Roberto Bergamaschi
11.09.2003
Det er i de senere årene kommet en rekke nye anestesimedikamenter med kortere virketid enn de tradisjonelt brukte. Eksempler er anestesimidlet propofol og det potente opioidet remifentanil, som har...