Jan Peder Amlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Peder Amlie

Svend Aakhus, Harald Vik- Mo, Jan Peder Amlie
01.07.2004
I Tidsskriftet nr. 8/2004 fremhever Knut Lundin kardiologi som et stort fag i vekst og utvikling og med stor innvirkning på avdelingsdrift og sykehusstruktur ( 1 ). Lundin diskuterer også argumenter...
Pernille Harg, Steinar Madsen, Jan Peder Amlie
10.10.2001
Ibutilid brukes for å konvertere atrieflutter og atrieflimmer til sinusrytme. Studier viser at ibutilid er et relativt effektivt middel (1, 2). Ibutilid er mest virksomt ved atrieflutter, noe mindre...
Kristina Hermann Haugaa, Knut Erik Berge, Andreas Früh, Ole-Gunnar Anfinsen, Marianne Arnestad, Maria Hallerud, Knut Gjesdal, Trond P. Leren, Jan Peder Amlie
20.10.2005
Kardiale kanalopatier er et samlebegrep på dysfunksjon av kanalproteiner i myokard som kan føre til maligne ventrikulære arytmier og plutselig død. Kliniske tilstander forårsaket av...