Jan P. Loennechen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan P. Loennechen

Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugadas syndrom ble første gang beskrevet i 1992 og kjennetegnes ved atypisk høyre grenblokk med ST-elevasjon i de høyre prekordiale avledninger i elektrokardiogrammet (EKG), uten at det foreligger...
Torbjørn Graven, Jan P. Loennechen, Trond P. Leren
18.12.2008
Brugada syndrome was first described in 1992, and is characterized by atypical right bundle branch block with persistent ST-segment elevation in right precordial leads in the electrocardiogram (ECG)...
Petter Vanke, Trond Nordseth, Jan P. Loennechen, Dagmar Heinke Mostad, Terje Skjærpe, Olav F.M. Sellevold
14.01.2010
Akutt sirkulasjonsstans er utfordrende både diagnostisk og terapeutisk. Vi presenterer her en kasuistikk som omhandler en ung dyspneisk pasient som utviklet sirkulasjonsstans, med behov for langvarig...