Jan P. Amlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan P. Amlie

Vegard Bruun Wyller, Erik Thaulow, Jan P. Amlie
02.11.2006
Peter Schuster har i Tidsskriftet nr. 17/2006 en interessant artikkel om synkope hos barn og unge voksne ( 1 ). Vi vil gjerne komme med noen innvendinger og utfyllende kommentarer. Innvendingene...
Jan P. Amlie
01.11.2011
In no. 13 – 14/2011 of this journal, we were introduced to the new method of catheter-based insertion of valve prostheses in the pulmonal ostium ( 1 ). The article was accompanied by two critical...
Knut Erik Berge, Kristina Hermann Haugaa, Ole-Gunnar Anfinsen, Andreas Früh, Maria Hallerud, Christoffer Jonsrud, Nina Øyen, Knut Gjesdal, Jan P. Amlie, Trond P. Leren
20.10.2005
For snart 50 år siden beskrev de norske legene Anton Jervell og Fred Lange-Nielsen en tilstand karakterisert ved lang QT-tid på EKG, og medfødt døvhet som viste autosomalt recessiv arvegang ( 1 )...
Ida Skrinde Leren, Kristina Hermann Haugaa, Thor Edvardsen, Ole-Gunnar Anfinsen, Erik Kongsgård, Knut Erik Berge, Trond P. Leren, Jan P. Amlie
28.01.2010
Et plutselig dødsfall er alltid dramatisk, særlig når det dreier seg om unge mennesker. I 10–20 % av tilfellene finner man ingen forklaring, selv etter obduksjon ( 1 ). Arvelige kardiale arytmogene...
Jan P. Amlie
01.11.2011
I Tidsskriftet nr. 13 – 14/2011 fikk vi presentert den nye metoden kateterbasert innsetting av klaffeproteser i pulmonalostiet ( 1 ). Artikkelen ble ledsaget av to kritiske ledere ( 2 , 3 ). Den type...