Jan Magne Linnsund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan Magne Linnsund

Anette Hylen Ranhoff, , Jan Magne Linnsund
30.06.2005
Innledning Beboere i sykehjem har høy alder og høy forekomst av kroniske sykdommer og funksjonssvikt. Anslagsvis 70 – 85 % har mental svikt (1,2). Gjennomsnittsalderen i sykehjemmene er 84 år,...