Jan K.S. Jansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan K.S. Jansen

Jan K.S. Jansen
20.01.2001
Fridtjof Nansen var en usedvanlig og allsidig begavelse. Hans formelle utdanning var beskjeden. Etter å ha avlagt ”andenexamen” i realfag ved universitetet drog han på selfangst i drivisen ved...